Ochrona gwarancyjna dotyczy komponentów systemu:

  • Maska (w tym komora aerozolowa,  bez gumy zaworu wlotowego i wylotowego): 12 miesięcy
  • Jednostka sterująca  i kable: 12 miesięcy
  • Akumulator: 6 miesięcy
  • Zasilacz: 12 miesięcy
  • Parownica: 12 miesięcy
  • Podplecki duże: 12 miesięcy
  • Podplecki małe: 12 miesięcy

Zawory są wyłączone z gwarancji jako części zużywające się.
Komora nebulizacyjna jest częścią zużywającą się, a jego żywotność jest  zależna od używanego leku i tego, jak dobrze jest on utrzymywany między poszczególnymi użyciami, a zatem element nie jest objęty ochroną gwarancyjną. Jednocześnie  w przypadku uszkodzenia komory bez śladów jej zużycia lub uszkodzenia jest ona wymieniana przez Inovpol jako element wadliwy produkcyjnie.
Gwarancją nie są objęte:

  • uszkodzenia spowodowane bezpośrednio lub pośrednio nieprzestrzeganiem instrukcji montażu i użytkowania, a także powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji urządzenia;
  • mechaniczne uszkodzenia urządzenia i wywołane nimi usterki;
  • urządzenia, w których stwierdzono zmiany konstrukcyjne lub przeróbki wykonane przez inne niż producent osoby.

Wady urządzenia ujawnione w okresie gwarancji  będą usuwane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 24 dni od daty zgłoszenia/ uznania reklamacji.